18-5-2016: Spoorcongres 2016

18-5-2016: Spoorcongres 2016

Donderdag 19 mei vindt in de Lloydzaal het Spoorcongres 2016 “Sporen door Europa” plaats. De organisatie van dit evenement is in handen van Rail Cargo Information Netherlands, EVO, FENEX en TLN. Het congres vangt aan om 11.30 uur en duurt tot 19.00 uur. STC-Events verzorgt onder andere de netwerklunch en de borrel.

Een deel van de vervoersstromen in Nederland heeft een internationale herkomst of bestemming. Om deze vervoerstromen efficiënt af te handelen, worden meerdere modaliteiten ingezet. Het spoorgoederenvervoer is hierin onmisbaar. Op het Spoorcongres wordt duidelijk hoe het spoor kan worden ingezet op diverse (internationale) transportcorridors en welke factoren hier positief aan kunnen bijdragen. Daarbij worden ook de economische ontwikkelingen binnen Europa en de invloed daarvan op de logistiek besproken.

U krijgt uiteraard ook praktische handvatten aangereikt. Directeuren en CEO’s van toonaangevende bedrijven laten in de vorm van workshops zien welke afwegingen gemaakt worden in de modaliteitskeuze en welke kansen het spoorgoederenvervoer op de specifieke corridors nu en in de nabije toekomst te bieden heeft.

Het programma sluit af met een levendige forumdiscussie over de waarde van het spoorgoederenvervoer voor de concurrentiepositie van de havens in het Europese achterland en de rol die de logistieke hotspots in Nederland daarin kunnen vervullen.

Meer informatie over het Spoorcongres 2016 vindt u op de website.